MVO - Opti-flor

MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

People
Er zijn diverse manieren waarop Opti-flor uiting geeft aan haar maatschappelijke betrokkenheid. We hebben een samenwerking met Haegheflor, zij helpen ons sociaal ondernemen door mensen die normaliter een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, bij Opti-flor aan de slag te laten gaan. Daarnaast werken we samen met REAKT op gebied van participatie en re-integratie. 

Onze certificering MPS-SQ van de stichting Milieu Project Sierteelt (MPS) biedt afnemers de zekerheid dat Opti-flor voldoet aan de strengste eisen op het gebied van sociale (werk)omstandigheden. 

Planet
In 2017 heeft aardwarmte zijn intrede gedaan. Sinds mei 2017 zijn alle locaties van Opti-flor aangesloten op geothermische energie. Met dit project wordt circa 13,5 miljoen m3 aardgas per jaar bespaard, wat een CO2-uitstoot van 24 kilo ton per jaar vertegenwoordigd. Dit staat gelijk aan het verbruik van ca. 9.000 huishoudens. Dit maakt dat de Phalaenopsis van Opti-flor duurzaam worden geteeld en draagt sterk bij aan een schonere en gezondere toekomst.

Profit
Over bovenstaande initiatieven informeren we onze medewerkers actief door interne communicatie (nieuwsbrief, schermen in kantines, personeelsoverleggen).